Nhà thép làm bằng kết cấu thép rất bền vững, chế tạo sẵn ngay từ trong nhà máy. Nhà thép thường được làm theo yêu cầu bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn.

Quy trình thi công nhà thép gồm 3 bước: Thiết kế, gia công cấu kiện và lắp dựng tại công trình. Toàn bộ kết cấu thép có thể sản xuất đồng bộ sẵn, sau đó đưa ra công trường lắp dựng trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả.

Với ưu điểm của nhà thép là chi phí thấp, xây dựng nhanh trong thời gian sớm nhất, chi phí bảo dưỡng thấp và dễ dàng mở rộng thêm trong tương lai. Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ tăng cường sử dụng thay vì xây dựng nhà xưởng thông thường.

Hãy liên hệ với Việt Hưng để được tư vấn về các sản phẩm kể trên nếu quí bạn quan tâm!