Ngày 15/12, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, ngành

 

Báo cáo về nội dung của Đồ án, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) cho biết: Hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, ngành tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 được quy hoạch bao gồm các trụ sở hiện đang cải tạo trong khu vực nội thành, các trụ sở mới đầu tư xây dựng tại khu vực quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm và 2 khu trụ sở tập trung tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì.

Theo đó, các trụ sở xây dựng mới tại các khu trụ sở tập trung được bố trí đầy đủ các tiện ích công cộng, quản lý chặt chẽ về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan để tạo hình ảnh đại diện cho cơ quan hành chính cấp Trung ương. Trụ sở làm việc của các Bộ, ngành tại khu tập trung sẽ được quản lý đồng nhất về hình thức kiến trúc, sử dụng chung các tiện ích công cộng, nhà khách, bãi đỗ xe…

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của bộ máy hành chính, đáp ứng làm hình mẫu cho hệ thống trụ sở làm việc trong cả nước; nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; tinh giản bộ máy hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại, đồng bộ; góp phần sắp xếp lại đô thị và giảm tải cho các khu vực nội thành Hà Nội.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện Đồ án và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về quy hoạch, kiến trúc, sử dụng đất, giao thông, xử lý rác thải, phân kỳ các giai đoạn đầu tư, huy động nguồn lực thực hiện. Cùng với đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp ý kiến về việc tổ chức giao thông nội khu, giao thông tĩnh; quy mô xây dựng các trụ sở; hình thái kiến trúc; nguồn lực thực hiện và công tác tổ chức thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh về việc thực hiện rà soát, khảo sát lại các cơ quan Bộ, ngành liên quan để đánh giá lại hiện trạng trụ sở, nhân sự cũng như nhu cầu của các Bộ, ngành dự kiến bố trí vào các khu vực này; đồng thời cần rà soát lại hiện trạng lập quy hoạch của 2 khu đất; quan tâm đến việc lấy ý kiến người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Thứ trưởng cũng đề nghị làm rõ hơn về nội dung Đồ án, cụ thể là về phương án tổ chức không gian, quản lý đô thị, xác định phương án kiến trúc phù hợp, để làm sao giữ được hình thái kiến trúc, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Về phương thức đầu tư và tổ chức tài chính, Thứ trưởng đề nghị xem xét theo hướng huy động vốn từ ngân sách Nhà nước; bên cạnh đó cần xác định lộ trình triển khai thực hiện cũng như phân nhiệm vụ hợp lý cho quá trình triển khai về sau để đảm bảo hiệu quả của dự án.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành (Bộ Xây dựng) chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đồng thời chú trọng rà soát đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; giải quyết các vấn đề hạ tầng kỹ thuật, giao thông, sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh và hồ sơ Đồ án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.